Kolmårdens Utveckling AB

Ett lokalt utvecklingsbolag

Ett lokalt utvecklingsbolag med representanter från Krokek och Kvarsebo.
Syfte är att utveckla Kolmården. Detta skall ske genom att bygga, förvärva, förvalta och hyra ut fast egendom, stödja åtkomsten av service, stödja besöksnäringen, etablera digital lanthandel, samt genom att periodiskt brett kommunicera sådan information som stödjer Kolmården som en attraktiv plats att bo på.

  • Logodesign
  • Grafisk manual


Alle Projekte

Portfolio