CODERDOJO

Ideell förening, Norrköping

CoderDojo Norrköping är en del av en internationell rörelse med ändamål att främja barns och ungdomars intresse för programmering.

CoderDojo