BKMF e.V.

Ideell organisation inom physisch hälsa

Förbundet för kortväxta människor och deras familjer e.V. (BKMF) för att tillvarata intressen för människor med tillväxtstörning.