Kreise_gruen

Byrån RundKantig

Design.Kommunikation.

RundKantig är din personliga byrå som skapar design och kommunikationslösningar – professionellt och kreativt. Inkluderande gestaltning med ett socialt ansvar samt hållbarhet är mitt unika kännetecken. Passion för design tillsammans med önskan om att få saker att utvecklas är det som driver mig.

Kundfokus och tillit från båda håll kännetecknar vardagen. Högsta prioritet är ett långsiktigt samarbete med omfattande stöd. Även efter slutförandet av ett projekt kommer du att få hjälp med att utveckla dina idéer. På så sätt kan du uppnå ett optimalt resultat i ett långsiktigt perspektiv. Här är det också närmare och mer personligt än i en stor designbyrå.

Att nå människor med hjälp av bra design, koncept och kreativitet, väcka nyfikenhet, starta dialog, bygga relationer är viktigt för mig, så välkommen till RundKantig!

Personligt

Design hjälper dig att presentera dig själv på ett bättre sätt samt att öppna nya kundgrupper för dig. Dina ärenden står i fokus. Därför skapar jag här på RundKantig skräddarsydda lösningar för dig med stor uppmärksamhet på detaljer.

Inkluderande

Fokus ligger på begriplighet, läsbarhet och användbarhet för så många människor som möjligt.  Färger, kontraster, material och dimensioner kan väljas på ett sådant sätt att ingen målgrupp begränsas i sin användning av fysiska, sensoriska eller kulturella egenskaper.

trovärdighet

Förtroende och ansvar spelar en viktig roll hos RundKantig, både gentemot kunder och partners och så har det varit hela tiden i mina engagemang i ideella organisationer.

Design och inklusion

Design för alla, universell design, inkluderande design – är en grundidé. Alla ska kunna delta i konst, kultur och information på ett självständigt och roligt sätt och kunna använda produkter och tjänster utan begränsningar. Det handlar om dina kunder, användare eller målgrupper. Och det handlar om vårt samhälle, där alla ska ha möjlighet att vara med oavsett livsstil, färdigheter och preferenser.

RundKantig har med sin nyfikenhet och många års erfarenhet den kompetens du behöver!

3 skäl till inklusiv design

Med inkluderande design kan du nå fler kunder

Inkluderande design gör dina kunder nöjdare

Den bidrar till tillgänglighet och blir en god förebild

Intressera? Idéer? Fråga?